Vrijheid

Vader, ik verlang naar heuvels Waar ik op en af kan rennen Ik verlang naar een bal Die ik met een zwaai kan gooien Of een krachtige schop kan geven Ik verlang naar kleurige slingers Die achter me aan wapperen Als ik ze vasthoud en ren Ik verlang naar een bloem in mijn haar Vuurrode lippen, lange wimpers Ik verlang naar zonnestralen Golven van de zee Het ruisen van bladeren Wiegen met de heupen Springen van een muurtje Gooien van bladeren Fluiten van een lied Springen op een kussen Rennen naar mijn man Vallen in een eeuwige omhelzing