Eenzaamheid

Awa awa-awa-sawa awa
Eenzaamheid is de vloek die het leven op aarde met zich meebrengt
Awa awa-awa-sawa awa
Zelfs in de diepste verbondenheden ontstaat eens een leegte
Awa awa-awa-sawa awa
En roepen wij tot God om verlossing van pijn
Awa awa-awa-sawa awa

Eenzaamheid is de vrucht van het kwaad en het bijbehorende egoïsme
Awa awa-awa-sawa awa
En tot het kwaad met wortel en tak uitgeroeid zal zijn
Awa awa-awa-sawa awa
Zullen wij tot God roepen
Awa awa-awa-sawa awa
En vragen om verlossing van eenzaamheid

Laat een reactie achter