Verval

Tempel in verval Niet goed gezorgd voor een deel Van de drie-eenheid Die ik ben Tempel in verval Het Hogere zal zich afgewezen voelen Na het wonen In een tempel van verval Geestelijke idealen Maar weinig waardering voor wat stoffelijk is En nu Nu is hij in verval Tempel in verval Het kost tijd u te restaureren Dank aan het Hogere Voor zijn geduld

Knie

Achmed heeft een vriendin. Ze heet Amélie. Amélie heeft een wrat. Een wrat op haar knie. De wrat maakt Amélie onzeker. Ze huilt er weleens om. Als Achmed haar troost en vraagt wat er is, zegt Amélie altijd: ‘Ik heb een wrat op mijn knie en ik vind het vreselijk.’ Onlangs vroeg Henk, een collega van Achmed, hem naar zijn vriendin. Hij zei: ‘Hé Achmed, leuke vriendin heb jij! Hoe heet ze eigenlijk?’ Achmed antwoordde toen: ‘Ik heb zeker een leuke vriendin! Haar naam is Wrat’. Henk keek hem verbijsterd aan. Achmed realiseerde zich dat hij iets vreemds had gezegd. Hij herstelde zich en zei toen: ‘Nee, sorry, haar naam is Knie.’

Zwakheid

Mensen die denken uit niets anders dan zwakheid te bestaan Kennen hun krachten niet Maar hun zwakheden evenmin Want van onderscheidingsvermogen kan hier niet gesproken worden

Nee

Ik ben ziek Ik zit al bijna tien maanden thuis Gevangen door verrekte omstandigheden Het is onvoorstelbaar Dat wat me nu overkomt En ik ben het spuugzat Ik heb het genoteerd, mevrouw Ook nog een kopje koffie, misschien? Nee, dank u Ik heb genoeg te verteren

Liefde

Dank u, Jezus Dank u, Vader Dat u me hoop geeft In een bestaan Waar Leegte tot wanhoop Bitterheid tot haat Trots tot afstand Kan drijven Maar uw Geest De taal van liefde spreekt Ik hoor u In ons aller moedertaal Ik heb jou lief Jou, mens, mijn eigen creatie Ik heb jou lief Voor jou zond ik mijn zoon En nu mag ik antwoorden God heb ik lief U hoort mijn stem U kent mijn hart U geeft mij geborgenheid en genezing Eenzaamheid en verdriet vloeien weg Als mijn God spreekt In ons aller moedertaal Uw Geest vult mij En daarom zing ik God heb ik lief Verdwaald en verward Vond ik alsnog mijn thuis God heb ik lief Gedeeltelijk geïnspireerd door het Bijbelboek Psalmen (Psalm 116)