Aanbidden

Hoe kan ik leven Zonder mij te verdiepen in uw woorden Hoe kan ik leven Zonder te danken voor de genade Die mij ten deel is gevallen Hoe kan ik leven Zonder te aanbidden En mij over u te verheugen Uw liefde omvat immers alles En uw heiligheid kent enkel zuiverheid