Overgave

Als ik geen moeder word Is het leven goed Als ik wel moeder word Is het leven goed Het is goed Ik aanvaard wat komt En niet komt Ik adem uit Ik aanvaard uw wil Zoek mijn rust In uw schaduw Ik giet mijn opstand In een rivier Het stroomt weg En de spanning in mijn spieren Stroomt mee Het is goed Ik leef van dag tot dag Leid mij In alles wat ik doe Het is goed

Even

Wees voor even Mijn zot, een dwaze Zucht alles weg En lach naar de zon Nestel je even op de drempel Van een huis vol zorgen En proef even Een licht gevoel van gekkigheid

Kom

Kom in de stilte Mijn denken en voelen Waar niemand komen kan Lees mijn gedachten Voel mijn gewrichten Til het gewicht van mijn hoofd De poorten gesloten De tranen vergoten Wacht ik alleen nog op jou

Gebed

Grote God Van deze aarde Hoor mijn stem Luister naar mijn woorden Laat de zorgen in mijn hart Mij aansporen U aan te roepen Brandstof zijn Voor aanhoudend gebed

Kou

Druppels op de wangen Tranen als de dauw Bladeren die trillen Vingers in het blauw

Woestijn

Als de bron opgedroogd is Ik me leeg voel En ik bang ben Dat er geen liefde of kracht meer uit me zal stromen Dan houd ik me vast Aan het weten Dat deze aarde niet alleen uit woestijnen bestaat En mijn leven ook niet