Pleidooi

Voorbij de tranen van mijn zondaar zijn
Strek ik mij uit vanwege het offer
Naar de Vader
En voer ik een pleidooi

Laat de kracht van de Geest toenemen
Laat Zijn compassie stromen
Tot ik in het donker van de nacht
Niets anders kan

Dan om meer van God te vragen
Tot het licht door de kamer golft
Een explosie van kracht ontstaat
Bidden en zegenen vanaf de grond

Laat de hemel neerkomen
Red de verloren zielen
Bescherm de kwetsbaren
Beweeg de goddelozen tot inkeer

Want ik houd van hen
Dus U nog meer
Want pas wanneer ik bid en
In een onbekende taal spreek

Gaat alles leven
Komt er beweging
Geef ik genade door
Word ik een instrument