Moment

Spreek
Wanneer er gesproken moet worden
Zwijg
Wanneer er gezwegen moet worden

En als je spreekt
Spreek dan net genoeg woorden
Maar zwijg
Als stilte veelzeggender is

Leve het moment
Dat op de juiste manier gevierd wordt
Het is magie
Een feestelijk bevriezen van de tijd