Berouw

Vader, ontvang mijn tranen
Vader, ontvang mijn berouw

Vol ontzag sta ik voor u
En belijd mijn schuld
U bent heilig
U bent de Heer van hemel en aarde

Vader, ontvang mijn tranen
Vader, ontvang mijn berouw

Mijn ingewanden keren zich in mij om
Mijn hart wordt verscheurd
Ik belijd, ik belijd
Heilig, heilig bent u

Vader, ontvang mijn tranen
Vader, ontvang mijn berouw

Vergeef mij
Ik ben afgedwaald
En heb verwoest
Pijn en verdriet gebracht

Vader, ontvang mijn tranen
Vader, ontvang mijn berouw

Ik hef mijn handen naar u op
En vraag u ze te vullen
Met uw genade en barmhartigheid
Vergeef mij, vergeef mij

Vader, ontvang mijn tranen
Vader, ontvang mijn berouw

Ik keer mijn rug toe naar mijn oude leven
En vraag om vernieuwing
Herstel de liefde
Vul mijn hart met uw aanwezigheid

Heilig, heilig bent u
Niemand is zoals u

Uw genade kent geen einde
Uw liefde kent geen einde
Uw heiligheid kent geen einde
Uw macht kent geen einde

Ik kniel voor u neer
Niemand is zoals u

Laat een reactie achter