Kleine

De kleine
Die alles herinnert
Duikt in een nis
Als ze tanks hoort bulderen

De kleine
Reageert op commando
Volgt het bevel
En weet niet te antwoorden

De kleine
Die ongezien alleen is
Blijft in oorlog
Op elke Bevrijdingsdag

Onwetend

Bij wie kan ik zijn
Als ik geen antwoorden weet
En ik de Alwetende
In zijn wijsheid
Niet begrijpen kan
Als ik mij verzet
Tegen mijn lot

Leven

Wat is het leven van een mens Ergens vanaf weten En niet begrijpen Wat is het leven van een mens Het licht kennen En in het duister tasten Wat is het leven van een mens Een God bezitten Die hij niet hebben kan Met hem spreken Maar geen antwoorden krijgen In hem geloven Maar hem niet kunnen volgen Hem nodig hebben Maar ook willen missen Zo moeilijk Is God ver weg Zo moeilijk Is God ver weg Wat is het leven van een mens

Zwakheid

Mensen die denken uit niets anders dan zwakheid te bestaan Kennen hun krachten niet Maar hun zwakheden evenmin Want van onderscheidingsvermogen kan hier niet gesproken worden

Muis

Soms zou ik weg willen trekken Als de vogels in het trekseizoen Ik zou alles achterlaten in de hoop Wat meer te vinden in een rustig oord Ik wil niet onder de wolken zweven Beneden de mensen zien krioelen Terwijl boven de geesten lachen Omdat het leven voor mij niet te doorgronden is Wat is het leven voor een muis Die praktisch probeert te zijn Terwijl een kat zijn geest blijft tergen Met gedachten die niet te stoppen lijken te zijn