Liefhebben

Wat kunnen geleerde woorden mij brengen Wat kan mijn verstand mij leren Als het over liefde gaat Liefhebben is op de golven lopen Dansen tussen hoop en vrees Duizend keer de verdrinkingsdood sterven Steeds weer de reddingsboei grijpen Weigeren dood te gaan

Rechter

Rechter van liefde Rechter van het hart Kenner van gedachten en daden Die nog geen openbaring kennen Minnaar van voor deze wereld Minnaar in deze wereld Minnaar van na deze wereld Minnaar zonder begin en einde Wie weet wat liefde is Zoals u Uw wetboek is liefde En minder dan liefde is niets

Liefde

Door valleien ging het pad Met regen die het ons moeilijk maakte Door valleien ging het pad Maar je hand Die hield ik vast Liefde, liefde Wat is liefde zonder beproeving Liefde, liefde Wat is liefde Die beproeving heeft doorstaan Wat is liefde Wat is liefde Als de liefde blijft bestaan Wat is liefde Wat is liefde Liefde dat zijn wij Door valleien ging het pad Over bergen en rivieren Door valleien ging het pad Maar je hand Die hield ik vast Wat is liefde Die doorstaat Wat is liefde Die nog bestaat Wat is liefde Liefde dat zijn wij

Liefde

Hoe kan onze Vader ons ooit al zijn liefde tonen Zijn liefde Die ons voorstellingsvermogen te boven gaat Zijn liefde Die de zee doet kolken Bergen doet beven Het hemelgewelf doorklieft Alles laat schudden en trillen En dan nog zijn omvang niet bereikt Hoeveel kracht bezit hij om die liefde in toom te houden Een zucht Zou mij doen sterven Want zijn liefde is te groot

Liefde

Ken jij de liefde Kun jij jezelf ontvouwen Zodat er een ingang is naar je hart Zijn er wegen die lijden Naar het zoete in jou Is er een paradijs Waar is je kwetsbaarheid Je naakte ziel Het ontvankelijke Van een zuigeling in jou Kom Kom aan mijn borsten Dan bedek ik je Met mijn haren en wimpers Als jij het heelal omhelst Er is geen plaats voor muren Voor het verschuilen Wanneer je de liefde Ervaren wilt Kom uit de schaduw Verdrink de poëzie van liefde niet Het is onze levensbron

Dansen

Ik dans Ik dans Op het kloppen van je hart O, laat je hart Nog harder voor mij kloppen Dan kan ik Dan kan ik Fantastisch dansen